Moeder is een noodzakelijk kwaad.

Vakoverschrijdend en implementeerbaar in de lessen burgerschap.

Een moeder en haar tienerzoon. Haar eindeloze reeks vragen.                                                                                                                                  Zijn ontluikende seksualiteit. Haar bezorgdheid. Zijn groeien naar volwassenheid. Haar angst. Zijn onzekerheid. 

Ze zijn beiden veranderd. 

Ze leren (opnieuw) luisteren naar elkaar. ยจ                                                                                                                                                                   Ze proberen elkaar te begrijpen en elkaars situatie vanuit een ander standpunt te bekijken.                                                                                     Dat vraagt geduld en veel inspanning. Maar de beloning volgt.