Muzische Vorming
Aan de hand van een, in fragmenten gespeeld, verhaal, door 
professionele acteurs (gespecialiseerd in MV) krijgen de 
scholieren eerst een voorbeeld. Daarna gaan ze zelf op 
zoek naar manieren om zich uit te drukken en te uiten. 
Bovendien leren ze ook kritisch kijken (naar de gespeelde 
fragmenten) en kritisch nadenken wanneer ze zelf aan de slag 
moeten. Ze zoeken naar diverse manieren via de verschillende 
media, om hun doel en wat ze willen uitdrukken, te bereiken. 


Hierbij houden scholieren volgende zaken voor ogen :
- eerbied voor de andere
- aandacht voor de andere
- omgangsvormen respecteren
- de situatie vanuit diverse standpunten bekijken