Cinema Paradiso

Een wonderlijke wandeling tussen vergeten muzikale parels.
Tussen de twee wereldoorlogen werd prachtige muziek gemaakt.
Helaas raakten door deze twee wereldbranden die kleine meesterwerken vergeten.
An Lauwereins brengt dit repertoire voor het voetlicht met foto's en beeldprojecties.